Rudolf Schuster - Osobnosť, ako ju nepoznáme

Rudolf Schuster - Osobnosť, ako ju nepoznáme

Martin Markov - Romantik z Banátu

Výstava spojená so slávnostným uvedením nových poštových známok: Osobnosti Veľkej Moravy, Ochrana životného prostredia, Piešťany.

Predstavenie 4 poštových známok Objavy objaveného

Uvedené známky: Studenovodský vodopád, Archeologická lokalita Liptovská Mara - Havránok, Archeologická lokalita Ducové - Kostelec, Komárno.

Fotografie z vernisáže:

Read more: Predstavenie 4 poštových známok Objavy objaveného

Ivett Axamitová - Odor Agrille (Vôňa hliny)

Výstava spojená s predstavením "Albumu 9 kresieb Emila Bačíka".

Page 113 of 116