Kolektívna výstava - Laukovci sú život

Vystavujúci umelci: Juraj Lauko st., Juraj Lauko ml., Eva Lauková, Mirka Lauková.

Uvedenie novej poštovej známky Dr. Janko Blaho

Uvedenie novej poštovej známky Dr. Janko Blaho

Fotografie z vernisáže:

Read more: Uvedenie novej poštovej známky Dr. Janko Blaho

Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Fotografie z vernisáže:

Read more: Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Uvedenie novej poštovej známky z emisie Poštová dohoda

Uvedenie novej poštovej známky z emisie Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov.

Page 109 of 111