Ľubica Weiss - Myšlienky a pocity

Vernisáž výstavy sa uskutočnı́ za osobnej ú časti autorky v piatok 10.02.2023 o 18:00 hod. v galérii kostola sv. Vı́ta v Rusovciach. Autorka predstavı́ svoju knihu "Transmisné obrazy".

Attachments:
Download this file (weiss03_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]501 kB
Download this file (weiss03_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]1063 kB

Mária Hrabinská - Farebnosť života

Vernisáž výstavy sa uskutoční za osobnej účasti autorky v utorok 14.2.2023 o 18:00 hod. v prestížnej galérii Justiho siene Primacionálneho paláca v Bratislave.

Attachments:
Download this file (hrabinska03_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]1493 kB
Download this file (hrabinska23_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]548 kB

Štefan Jančík - Jemnosť a radosť v obrazoch

Výstava je sprístupnená v Mercury Gallery a potrvá do konca marca 2023. Ukončíme ju slávnostnou finisážou, o ktorej vás budeme informovať.

Milada Ždrnja - Zatkané v nitiach

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 27.1.2023 o 18:00 v Galérii na Hlohovskom zámku.

Attachments:
Download this file (zdrnja21_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]182 kB

Peter Plavčan - Utečenci

Vernisáž sa uskutoční dňa 27.1.2023 o 16.00 hod. v galérii J. Bokšaja v Užhorode.

Attachments:
Download this file (plavcan23_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]112 kB

Page 9 of 115