Jazyk

J&P Achrer - For the first nor the last time

"Answers can reveal further questions..."

We invite you to a vernissage of unique representatives of the contemporary czech fine arts. Jozef Achrer & Pepa Achrer. 23. 10. 2009 at 18.00 in the Slovak Radio Gallery, Mýtna 1.

Kurátor výstavy PhDr. Ľuboslav Moza.
Výstavou bude sprevádzať Veronika Dančíková.
V kultúrnom programe vystúpi Eva Golovková.

Výstava potrvá do 18. 11. 2009.

Event photographs:

Attachments:
Download this file (archer09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]235 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic