2% pre Artem

Milí priatelia a milovníci umenia,

Dovoľujeme si Vás požiadať o podporu našich nových a originálnych projektov poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej a fyzickej osoby. V praxi to znamená, že dve percentá z vašich daní odvedených z príjmu za rok 2022 ktoré by ste inak odviedli štátu, darujete našej spoločnosti ARTEM. Splnili sme stanovené podmienky, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o tento, pre nás dôležitý, zdroj financií.

Ako prílohu k tomuto listu Vám posielame potrebné tlačivá. Budeme radi, keď našu spoločnosť podporia aj Vaši priatelia a známi. Ďakujeme Vám za finančnú i ďalšiu všestrannú podporu v minulom roku.

Ľuboslav Moza 

Názov: ARTEM, občianske. združenie
IČO: 30867894
Právna forma: občianske združenie
Číslo účtu: IBAN SK3075000000004004554199
Predseda predstavenstva: PhDr. Ľuboslav Moza

Postup pre poukázanie 2%:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Attachments:
Download this file (Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-2022.pdf)Potvrdenie[2022]117 kB
Download this file (Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-za-rok-2022.pdf)Vyhlásenie[2022]147 kB

Ľubica Weiss - Myšlienky a pocity

Vernisáž výstavy sa uskutočnı́ za osobnej ú časti autorky v piatok 10.02.2023 o 18:00 hod. v galérii kostola sv. Vı́ta v Rusovciach. Autorka predstavı́ svoju knihu "Transmisné obrazy".

Attachments:
Download this file (weiss03_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]501 kB
Download this file (weiss03_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]1063 kB

Jaroslava Trstenská - Všetky vône krásy

Hneď začiatkom marca - 1.3.2023 sa uskutoční vernisáž výstavy Jaroslavy Trstenskej v priestoroch Justiho siene Primaciálneho paláca v Bratislave.

Attachments:
Download this file (trstenska03_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]588 kB
Download this file (trstenska23_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]861 kB

Mária Hrabinská - Farebnosť života

Vernisáž výstavy sa uskutoční za osobnej účasti autorky v utorok 14.2.2023 o 18:00 hod. v prestížnej galérii Justiho siene Primacionálneho paláca v Bratislave.

Attachments:
Download this file (hrabinska03_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]1493 kB
Download this file (hrabinska23_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]548 kB

Štefan Jančík - Jemnosť a radosť v obrazoch

Výstava je sprístupnená v Mercury Gallery a potrvá do konca marca 2023. Ukončíme ju slávnostnou finisážou, o ktorej vás budeme informovať.

Milada Ždrnja - Zatkané v nitiach

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 27.1.2023 o 18:00 v Galérii na Hlohovskom zámku.

Attachments:
Download this file (zdrnja21_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]182 kB

Strana 9 z 115