Zobr. počet 
Talianski výtvarníci - Hľadanie hodnoty 28. júl 2007
Britt Boutros Ghali - Obrazy 24. jún 2007
Mona Lisa - Prítomná Minulosť 13. september 2006