Jazyk

Listy - Identita detstva

Každý z nás je spätý s najkrajším obdobím svojho života. Je ním najpravdepodobnejšie detstvo. Vtedy sme nepoznali problémy, konflikty a neistotu. Ako deti sme behávali po našich kopcoch a lúkach. Jesť nám dávala naša mama. A obdivovali sme nášho otca. A chvíle ticha. Ležali sme v tráve a obdivovali oblaky. V noci snili o tajomstvách mesiaca. A dokázali napísať svoje meno. Behali v krátkych nohaviciach. V nedeľu v bielych podkolienkach potom, čo nás zobudili rozhlasové rozprávky. Bez tohto obdobia by sme prežili život oveľa ťažšie. My ho vlastne potrebujeme. Keď strádame, trpíme, keď starneme alebo hľadáme útočisko kľudu a radosti proti stresu, napätiu a nepochopeniu. V každom z nás je táto skutočná rozprávka, ktorú potrebujeme. Preto sa k tomuto obdobiu vraciame.

Detstvo je identifikačným kódom jedinca i spoločenstva. Vedome či nevedome sa k nemu upíname po celý život. Identifikačný kód detstva. Je v každom z nás. Bez neho sa jednoducho nedá žiť. To, o čom píšem, prerastá celým ľudským životom. Vedeckou i umeleckou tvorbou. Je krásna taká rôznorodosť. Pestrosť kopcov a lúk a celého života. Obohacuje kultúru. Dáva jej správny smer. Čistotu a poznanie. Identifikačný kód Slovenska je symbolom objavov a poznania vlastnej identity. Vďaka nemu možno zablahoželať desiatkam jeho nositeľov, laureátov vedy a umenia, ktorí tvoria akýsi klub intelektuálov.

V slávnostných priestoroch hudobnej sály Bratislavského hradu boli v sobotu 21. októbra ocenení šestnásti noví laureáti už XI. ročníka Identifi kačného kódu Slovenska. Opäť potvrdili verejnosti jedinečnosť svojich vedeckých a umeleckých výkonov. Tvorbu, bez ktorej sa ani naša krajina nemôže zaobísť. Pokúsim sa v krátkosti postupne predstaviť laureátov. Viac sa dozviete z katalógu na www.artem.sk.

Ján Baláž – Nezastupiteľná postava československej hudobnej scény. Spevák, skladateľ, hráč na gitaru. Spoluzakladateľ hudobnej skupiny Modus a až do dnešných dní člen skupiny Elán. Obdržal mnoho cien a uznaní.

Ján Berky – Huslista svetových kvalít. Syn a pokračovateľ tradície otca, Jána Berkyho Mrenicu. Jedinečný hudobník. V súčasnosti umelecky vedie Diabolské husle. Zúčastňuje sa s jemu vlastným talentom a výrazom projektov etno music, v jazzovo-bluesových formáciách, bravúrne hrá klasickú hudbu. Jednoducho mimoriadny hudobník s množstvom ocenení.

Ján Bóry – Múdry predstaviteľ Slovenska v zahraničí. Ako veľvyslanec podporuje najmä prezentáciu nášho umenia v štátoch svojich misií. Usiluje sa priviezť aj kultúru z týchto oblastí k nám. Je fi lantrop. Zberateľ a milovník umenia.

Zuzana Sabo Glatzová – Doktorka, ktorá ide v prvých radoch príkladom orientácie na rodinného lekára. Vďaka vedeckému štúdiu a osobnostnému prístupu k pacientovi a znalostiam o celej jeho rodine dosahuje také výsledky, ktoré by mali byť nielen súčasťou, ale aj samozrejmosťou dneška.

Martin Huba – Herec svetového formátu. Režisér, pedagóg, humanista. Človek, ktorého talent je zároveň výrazom majstrovského podania každej hereckej úlohy. Umeniu reči a pohybu dáva charakteristický výraz už od šesťdesiatych rokov minulého storočia v kultovom Divadle na Korze v Bratislave. Umelec svoje úlohy nielen hrá, on nimi žije. Nositeľ mnohých cien.

Jana Hubinská – Krásna herečka. Nositeľka úsmevu a ľudskosti. Má mimoriadny talent, nezameniteľný herecký výraz. Multižánrová osobnosť našej scény. Na domácej i medzinárodnej pôde dosiahla veľké úspechy. Svedčia o tom aj mimoriadne
ocenenia. Má originálne zafarbený hlas, ktorý ju charakterizuje ako speváčku. Jemnú, kultivovanú pohybovú kultúru. A výrazný herecký akcent, ktorým charakterizuje každú svoju postavu. Žena plná energie, športu, skáče padákom, jazdí na
koni... Svojím životom je Jana jediná.

PhDr. Ľuboslav Moza, november 2017
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_11_2017.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika