Jazyk

Listy - Vojtech Rušin

Kultúra je atraktívnym spolužitím vedy a umenia. Sú zdanlivo rozdielne, ale už skutočnosť, že majú spoločnú bázu v samotnom názve, mnoho hovorí. V oboch kategóriách sa vyžaduje tvorivosť, dynamický prístup, objavnosť, originalita. Cesta, ktorou sa umelci a vedci poberajú, nemá koniec. Mnoho umelcov študovalo vedné disciplíny a naopak. Nie je prekvapením poznať fyzika, ktorý píše nádherné básne. Alebo herca, ktorý sa venuje astronómii. Dnes vám predstavujem Vojtecha Rušina, úžasného vedca a umelca s obrovským talentom. Celý svoj život študuje vesmír s hlbokým zameraním na naše Slnko. Chodí za ním, aby mohol lepšie pozorovať jeho púť po celom svete. A zároveň tvorí umelecké diela, fotografuje tváre ľudí, tých, ktorí žijú Slnkom.

Vesmír je umelecky spracované veľdielo neznámeho autora. Vesmír a človek je vedecky i umelecky stále spracovávané dielo Vojtu Rušina. To bohatstvo informácií, ktoré nám približujú teleskopy, družice a iná na vesmír zameraná technika, je trvalým zdrojom ďalšieho poznania. A mimoriadnym podkladom pre prácu tohto tvorcu. Autor skúma ten najvýraznejší predpoklad našej existencie – Slnko. Ten makro i mikrosvet svetelných výbuchov a tepelných erupcií akoby zároveň otváral kreativitu aj v jeho duši. Precestoval celý svet pozorovaním tohto obra na oblohe. Fotil ho ako vedec, aj ako umelec. Umelecky zachytával ľudí z každej destinácie. Pretože v ľudskej tvári je nielen jeho duša, ale aj život a prostredie, z ktorého vzišiel a ktorému vďačí za svoje bytie. Z tejto tvorby vydal knihy, ktoré bez príkras nazývam umeleckou fotografiou. Autorove zábery sú šokujúco živé, kompozične invenčné, sprítomňujúce obraz sveta i autorovej kreativity. Iba zdanlivým dokumentovaním životnej reality tvorí hĺbku poznania. To prináša poznatok, i videnie tvorcu. Fotí pre ľudí, aby pochopili a obdivovali to, čo si bežne nikto z nich nevšimne. Veľkosť toho krásneho slova Človek.

Vojtech Rušin, RNDr., DrSc., sa narodil 7. januára 1942 v Spišských Hanušovciach. Na Univerzite Komenského v Bratislave ukončil štúdium astronómie. V roku 1959 začal pracovať v Astronomickom ústave SAV na Skalnatom Plese, kde pracuje doteraz.

Vo svojej práci sa zameriava na výskum prejavov slnečnej aktivity, menovite v koróne a protuberanciách, časovo-šírkovom rozložení v priebehu cyklu slnečnej aktivity. V roku 1979 sa mu podarilo získať unikátne a doteraz (zo Zeme) jediné pozorovanie emisných spektrálnych čiar v spektre koróny. Jeho odborné práce väčšinou vychádzajú z vlastných pozorovaní doma alebo na expedíciách za úplnými zatmeniami Slnka na rôzne miesta zemského povrchu. Je autorom i spoluautorom množstva kníh, vedeckých a odborných článkov, referátov. Chcem upozorniť na ojedinelé knihy autora a to: M. R. Štefánik – slovenský astronóm (ALFA, Bratislava, 1991), Slnko – naša najbližšia hviezda (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2005), Astronóm Milan Rastislav Štefánik (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2009), Zážitky v tieni Mesiaca (vo vlastnom náklade, Popradská tlačiareň, 2010), Poézia ľudskej duše (vo vlastnom náklade, Popradská tlačiareň, 2012), eXtrémy (vo vlastnom náklade, Neografia, Martin, 2015) a Vesmír vo vrecku (VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2016). Zastával rad významných funkcií, okrem iného v Predsedníctve Slovenskej akadémie vied. Je členom Medzinárodnej astronomickej únie (od 1978), American Geophysical Union (1997), Central European Academy of Sciences and Art (1999) a mnohých ďalších. V roku 2002 bola komisiou IAU pomenovaná planétka 26390 menom RUŠIN. Je nositeľom viacerých cien a uznaní. V kultúre treba zdôrazniť ocenenia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za knihy. Je laureátom Identifikačného kódu Slovenska (Culture Code). V roku 2009 udelil prezident Slovenskej republiky Vojtechovi Rušinovi na návrh vlády Slovenskej republiky štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy.

Pripravil niekoľko samostatných výstav z fotografickej tvorby (doma aj v zahraničí). Jeho obrazy sú dokumentom všestrannosti a intelektu tvorcu. Rozsah práce tejto mimoriadnej osobnosti je obsiahly, v existencii ľudstva nezastupiteľný. Jeho vedecká i umelecké tvorba sú už teraz jedinečným podkladom pre ďalšie generácie. V tom je veľkosť človeka i spoločnosti. Vytvoriť dielo pre našu budúcnosť. Vojtech Rušin žije, tvorí a stále pracuje vo Vysokých Tatrách.

PhDr. Ľuboslav Moza, december 2020

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_12_2020.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika