Jazyk

Listy - Igor Piačka

Každý dobrý umelec žije umením, tvorí s cieľom vyjadriť, či vypovedať všetko to, čo slovami nedokáže. Tvorba je vždy jedinečnosťou, spravidla neopakovateľnou a preto vzácnou. Sú však umelci, pre ktorých je umenie viac ako poslaním. Hodnoty ich práce sa stávajú akousi vizitkou doby pre budúce generácie. A nie je ich veľa. Patrí medzi nich Igor Piačka, mimoriadny umelecký zjav súčasnej tvorivej scény Slovenska. S originálnym prejavom, charakteristickým rukopisom a jednoznačnými tvorivými úspechmi.

Máloktorý jeho súčasník tak kvalitne ovláda maliarske remeslo. Umenie kresliť. Igor objavuje nové a iné obrazové príbehy života ľudí. Tie, ukryté v slovenských ľudových rozprávkach, v runách svetovej histórie. Obdivujem jeho nadrozmerné obrazy, kde skvostne, kompozične strhujúco maľuje figurálne príbehy. Autorove obrazy sú harmonickým prepájaním surrealizmu, expresie, impresie, reality a farebnej abstrakcie. Imaginácia je v každom z nich. Fascinuje istotou a eleganciou kresby, hraním farieb, kontrastom a ďalšími výtvarnými výrazovými prvkami. Krása aktu, s dôrazom na každú časť nádhery ženského tela, ma v jeho podaní nielen estetickú hodnotu. Umelec maľuje eleganciu bytia, vzťahy, pohyb a farebné princípy v zobrazení muža a ženy. Podarilo sa mu vytvoriť na našej umeleckej scéne obraz toho súčasného umenia, ktorý je moderný a vnímavý, diela, ktoré patrí iba jemu a ľuďom, ktorí ich milujú. A preto nazývame jeho umenie fenoménom.

Dlho sledujem jeho tvorbu koloristickej abstrakcie a telesnej elegancie. Schopnosť, predstaviť kontrast reality a ničoty. Pri vstupe do ich deja spoznávame hĺbku autorovho umeleckého prednesu. Nekonečno nápadov a hodnotu myšlienok. Možno povedať, že tvorí jeden z nových umeleckých smerov dneška, akýsi abstraktný realizmus. Alebo naopak. Hľadám a spoznávam rozpätie jeho tvorby a posolstvo. Nedá sa rozumovo dopátrať. Možno ho precítiť. A tak poznať. Ako pri každom veľkom umeleckom počine, ktorý tvorí cestu vpred.

Igor Piačka sa narodil 8. októbra 1962 v Třebíči. Absolvoval jedno z najlepších školení v ateliéri voľnej grafiky a knižnej tvorby prof. A. Brunovského. Toto štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ukončil v roku 1989. Predchádzajúce dva roky študoval na Kráľovskej akadémii krásnych umení v Bruseli. Niekoľko rokov prednášal a následne sa dal na vlastnú dráhu umelca v slobodnom povolaní.

 

Pripravil a úspešne realizoval desiatky samostatných výstav. Zúčastnil sa množstva kolektívnych výstav. Nielen doma ale i v zahraničí. Jeho maliarska, známková a grafická tvorba, ako aj knižné ilustrácie boli ocenené desiatkami cien. Spomeniem aspoň tie najznámejšie. V roku 1990 Cena Martina Benku, v roku 1997 I. cena za maľbu na 12. bienále miniatúr, Toronto, Kanada, ďalej Mimoriadna cena, Trienále v Kanagawe, Japonsko (2001), Cena za majstrovské dielo na Bienále grafiky, Peking, Čína (2003), a v roku 2007 Cena Ľudovíta Fullu za knižnú ilustráciu, Cena za najlepší výtvarný návrh poštovej známky roka, Muránska planina (2010) a mnohé ocenenia Ministerstva kultúry a ďalších organizácií. Jeho diela sa nachádzajú v štátnych i súkromných zbierkových fondoch u nás i v zahraničí. Žije a tvorí v Pezinku.

PhDr. Ľuboslav Moza, apríl 2021

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_04_2021.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika