Jazyk

II. ročník Perla Adrie 2008 - vyhodnotenie

Informácia o mimoriadnom úspechu Slovenska v zahraničí.

V strede Apeninského poloostrova, na brehu Jadranského mora leží jedno z najkrajších miest Talianska - Grottammare. V strede mesta sa nachádza vynovená, historická kultúrna budova. Slávny Kursaal, v ktorom sa stretali v šestdesiatich rokoch najvýznamnejší svetoví umelci. Tu sa rozvíjal fenomén komiksovej ilustrácie, premietali sa undergroundové filmy. Tu začínali vystupovať spevácke hviezdy.

A tu sa v dňoch 9. - 26 apríla 2008 konal už II. ročník festivalu "Medzinárodná cena umenia "Perla Adrie".

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v sobotu 26. apríla 2008 o 17.00 hodine boli počas záverečného programu spojeného s koncertom za prítomnosti vzácnych hostí udelené slovenským výtvarným umelcom a daľším tvorcom, ktorých delegovala slovenská spoločnosť Artem tieto najvýraznejšie ceny a odmeny. Po prvý krát obdržal slovenský umelec medailu talianskeho parlamentu.

A. "Cena Parlamentu Talianskej republiky" bola udelená: Prekop Miloš (SR), maľba
B. "Cena najkrajšieho mesta Talianska, Grottammare" bola udelená: Čech Ringo František (ČR), maľba
C. "Prvú cenu najprestížnejšieho ocenenia festivalu, "Špeciálnu cenu poroty" získala Turuk Gordana (SR), sklo
Dve druhé ceny ex aequo obdržali: Žigová Anabela, video projekcie Drahoš Alojz (SR), socha
D. Dve prvé "Špeciálne ceny poroty" ex aequo obdržali: Malovecká Ľubica (SR), maľba a Stancelová Zuzana (ČR), maľba
H. Dve prvé "Špeciálne ceny - Giovani Emergenti" ex aequo pre mladých umelcov s mimoriadnymi talentovými predpokladmi získali Haluzová Júlie (ČR), maľba a Sulo Peter (SR), maľba

V medzinárodnej porote boli zastúpení aj odborníci z kultúrnej redakcie Rai Uno. V medzinárodnej konkurencii, kde sa zúčastnilo temer sto umelcov, obdržali slovenskí tvorcovia aj ďalšie ceny a odmeny. Festivalu bola venovaná mimoriadne veľká pozornosť v talianskych masmédiách. Slovenská časť vystavených umeleckých diel ešte poputuje ako samostatná výstava po ďalších talianskych mestách.

Za spoločnosť Artem
Ľuboslav Moza

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika