Jazyk

Te Deum

Spoločnosť Artem a Ústav umelecko-edukačných štúdií Pedagogickej fakulty UK Bratislava si Vás dovoľujú pozvať na výstavu výtvarných interpretácií skladby Te Deum. Vystavené práce vytvorili študenti Katedry výtvarnej výchovy PdF UK pod vedením pedagógov Stanislava Harangozóa, Dominiky Horákovej a Alojza Drahoša.

Katarína Badinková, Dominika Csudayová, Veronika Farkašová, Oliver Judt, Barbora Klimeková, Ivana Ondriašová, Mária Šebová, Jozef Vančo, Magdaléna Brezovská, Lucia Ďurišová, Jana Ficová, Veronika Kaľuhová, Katarína Kondelová, Denisa Piataková, Dominika Toráňová, Adela Žáková, Matej Jurkáček, Marek Polgár, Zuzana Lúčanová, Ivana Benková, Beáta Capková, Lucia Ďurišová, Marta Kissová, Martina Mosnáčková, Roberta Sabadošová, Hana Vokálová, Gabriela Bombošová, Darina Černáková, Klaudia Hudecová, Lucia Mižáková, Dominika Vartovníková

Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. marca 2013 o 18:00 hod v Galérii BCPB, Vysoká 17, Bratislava. Výstava potrvá do 18. apríla 2013.

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (tedeum13_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]182 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika