Jazyk

Charles Darwin - Sympózium Artem

Jedným z najvýznamnejších projektov spoločnosti Artem je reprezentačná výstava venovaná 200. výročiu od narodenia osobnosti svetovej vedy. Charles Darwin. Ku renomovaným slovenským umelcom sa ako hostia pripojili výtvarníci z Českej republiky, Egypta, Francúzska, Nemecka, Španielska a Talianska. Táto výstava bude reinštalová vo Francúzsku, Nemecku, Rusku, Taliansku a v Českej republike.

Pozývame Vás týmto na slávnostnú vernisáž výstavy. Dňa 6.11.2009 ( v piatok ) o 18.00 hodine v Galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Vystavovať budú slovenskí umelci Činovský Martin, Kováčik Ivan, Krošláková Ivica, Kudlička Ján, Prekop Miloš,  Rappensbergerová Naďa, Rozložník Pavol, Snopková Ladislava, Šicko Ján, Šicková Jaroslava, Záboj Bohuslav Kuľhavý a zahraniční hostia.

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (darwin09_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]1936 kB
Download this file (darwin09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]132 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika