Jazyk

Cyril a Metod - Stretnutie

"Kresťanská kultúra mnoho priniesla a stále mnoho prináša, preto má veľký význam i pre jeho budúcnosť."

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Slovenska Vás pozývame na návštevu putovnej výstavy, zostavenej z nových výtvarných diel od dvanástich umelcov. Dňa 23.6.2013 o 10.00 hod v evanjelickom kostole v Pezinku, Potočná ulica 2. Výstava potrvá do 14.7.2013. Druhou zastávkou putovnej výstavy bude evanjelický kostol v Modre - Kráľovej. Prijmite od Nás prosím pozvánku na jej vernisáž 21. júla 2013 o 9.00 hodine. Tretia časť putovnej výstavy Cyril a Metod - Stretnutie sa uskutoční v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre. Prijmite od nás prosím pozvánku na jej vernisáž 11. augusta 2013 o 10.30 hodine. Od 22. septembra budú diela vystavené v Trnave.

Andrášová Andrea | Drahoš Alojz | Grečnárová Oľga | Harangozó Stanislav | Honzírková Kristína | Jurčová Oksana | Kuľhavý Bohuš Záboj | Malovecká Ľubica | Nagy Enzoe Zoltán | Navrotskyi Igor | Prekop Miloš | Siedlová Tatiana

Attachments:
Download this file (vierozvestci13_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]782 kB
Download this file (vierozvestci13_kralova_poz.jpg)Pozvánka Modra-Kráľová[Invitation Modra-Kráľová]215 kB
Download this file (vierozvestci13_modra_poz.jpg)Pozvánka Modra[Invitation Modra]213 kB
Download this file (vierozvestci13_pezinok_poz.jpg)Pozvánka Pezinok[Invitation Pezinok]194 kB
Download this file (vierozvestci13_trnava_poz.jpg)Pozvánka Trnava[Invitation Trnava]176 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika