Jazyk

Vladimír Plachý - Turiec

Maľba Vladimíra Plachého je bez umelých príkras. Tie nepotrebuje. Je v nej kus nostalgie a veľa romantiky. Jeho obrazy zobrazujú i snívajú o šťastí v živote. Jeho realizmus nie je opisný, ale citlivý, poznačený vnímavým rukopisom umelca, ktorý sa učil remeslo každodenne a po celý život. Filozofia tohto autora je predstavením veľkorysosti a úcty ku sebe i k životu. Sú v nej drevenice, kamenné kostoly, stohy sena i zakvitnuté stromy. To všetko možno vidieť aj dnes. Nik z nás však nevie dokedy.

25.9.2014 - Turčianska galéria v Martine

Attachments:
Download this file (plachy14_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]2604 kB
Download this file (plachy14_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]274 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika