Jazyk

Kathryn - Jeden z príbehov

Tvorba Kathryn stavia na hľadaní, na rôznorodosti a nadšení. Postupne prechádza od romantizmu života ku skúmaniu jeho štruktúr, detailov i farebných jedinečností. V jej tvorbe cítiť človeka. Verím že táto prehliadka, ktorej vernisáž sa uskutoční už 5.12.2023 o šiestej večer v galerijnych priestoroch kostola sv. Víta v Rusovciach, zaujme. Teší sa na vás spoločnosť Artem i Katarína Foltínová.

Attachments:
Download this file (kathryn23_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]274 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika