Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Fotografie z vernisáže:

Read more: Kolektívna výstava - Drobnosti majstrov

Uvedenie novej poštovej známky z emisie Poštová dohoda

Uvedenie novej poštovej známky z emisie Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov.

Rudolf Krivoš a Emil Venkov - Stretnutie III

Výstava spojená so slávnostným uvedením novej poštovej známky Vianoce - Jubileum 2000.

Fotografie z vernisáže:

Read more: Rudolf Krivoš a Emil Venkov - Stretnutie III

Kolektívna výstava - Príroda, krása, šťastie

Kolektívna výstava - Príroda, krása, šťastie

Page 113 of 114