Jazyk

PhDr. Ľuboslav Moza

Teoretik a historik umenia, odborný znalec pre výtvarné umenie, galerista, vysokoškolský pedagóg

V oblasti výtvarného umenia odborne pracuje už od roku 1974. Od toho času realizoval viac ako 500 kolektívnych výstav a viac ako 400 samostatných na Slovensku aj v zahraničí (Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko a iné). Zo slovenských umelcov možno spomenúť reprezentačné samostatné výstavy, ktoré pripravil,  napr.: R. Krivoš, M. Laluha, E. Bačík, V. Gažovič, B. Záboj Kulhavý, V. Hulík, J. Velká, V. Popovič, M. Činovský, A. Vojtášek, E. Venkov, O. Zimka a mnohé ďalšie. Ako jediný galerista v Európe systematicky slávnostne uvádzal počas výstav tvorbu nových poštových známok (1998 - 2004). Publikoval stovky odborných článkov a umeleckých kritík. Vydal „Album kresieb Emila Bačíka“, „Album malieb Emília Urbanová“, profilové albumy „Martin Činovský“, „Martin Pala“, „Rasťo Čambál“, stovky katalógov a skladačiek k výstavám a sympóziám, knihu „Naďa Rappensbergerová“ a text ku knihe „Umenie milovať“.

Propaguje slovenské výtvarné umenie doma i v zahraničí, organizuje domáce i zahraničné, individuálne a kolektívne výstavy výtvarného umenia, počas vernisáží sa zameriava na ojedinelé kultúrne i odborné prezentácie viacerých umeleckých disciplín.

Organizuje medzinárodné umelecké sympóziá a z novovytvorených diel (výtvarné umenie, literatúra, hudba) pripravuje putovné výstavy po svete. Objavuje temer stratené materiály o našom umení a približuje tak jeho pestrosť a nepoznanú hodnotu dnešnej generácii: 500 rokov od namaľovania Mony Lisy (2006), Človek a láska v súčasnom umení - k 40. výročiu piesne All you need is love od Beatles (2007), Alexander Dubček - Vznik legendy (2008), Medzinárodný rok planéty Zem (2008), Charles Darwin - 200 výročie narodenia (2009), Skupina Kontinuita (2009), Anticipácia našej budúcnosti (2010), Vzťahy - Roku kresťanskej kultúry na Slovensku (2010), Tvorba pedagógov KVV Pedagogickej fakulty UK (2011), Erazmus Rotterdamský „Chvála bláznivosti dnes“ - 500. výročie vydania knihy (2011), Tvorivá skupina 4 (2012), Dni taliansko - slovenského priateľstva (2012), Tri nezameniteľné osobnosti - k 100. výročiu narodenia Michlangelo Antonioni, Eugéne Ionesco a Jackson Pollock (2012), Karol May - sté výročie úmrtia autora (2012), veselo smutná výstava o stave spoločnosti „Binderfresh“ (2013), Identifikačný kód Slovenska „Retrospektíva“ - rozsiahla výstava nositeľov tohto ocenenia ku 20. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky (2013), Cyril a Metod - výročie príchodu vierozvestcov (2013). Realizuje súťažné umelecké festivaly u nás a v zahraničí (predovšetkým v Taliansku). V roku 2007 založil prestížnu tradíciu pravidelného oceňovania tvorby významných predstaviteľov slovenskej kultúry s cieľom lepšieho uvedomenia si jej identity pod názvom Identifikačný kód Slovenska.

Od roku 1997 vedie renomovanú galériu Merum v Modre, v ktorej usporiadal viac ako 70 výstav. Založil  galériu Slofa na námestí SNP. V bratislavskej časti Patrónka založil galériu Westend. Neskôr novo vyprofiloval reprezentačnú galériu Sala Terrena, ktorá sa nachádza v Prezidentskom paláci v Bratislave. V nej tvorivo prezentuje tvorbu profilových osobností súčasného slovenského výtvarného umenia. Najnovšie založil komornú galériu BCPB kde vytvoril vynikajúce podmienky pre spoločenské stretnutia.

Aktívne spolupracuje s talianskym združením La Tavolozza v Porto Sant'Elpidio, kde prezentuje slovenských výtvarných umelcov na medzinárodných festivaloch. Umelci už priniesli viacero medailí, či už to bolo z festivalu „Premio Citta 'di Porto Sant'Elpidio“ alebo „Premio Internazionale d'Arte San Crispino“, „Perla Adriatico“.

Obdržal ocenenia, uznania a ďakovné listy od prezidenta Slovenskej republiky, od talianskej kultúrnej spoločnosti a ďalších: „Medzinárodná cena“ z umeleckého festivalu San Crispino (Taliansko 2004), „Cena za výtvarnú teóriu a kritiku“ (Taliansko 2005), „Cena výtvarnej teórie a kritiky“ na II. ročníku prestížneho projektu Perla Adriatico (Taliansko 2008). Spolupracuje s významnými osobnosťami i z iných kultúrnych oblastí.

Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po dlhých rokoch tvorivej práce Ľuboslav Moza naďalej organizuje vernisáže, festivaly, sympóziá, predaje obrazov, píše knihy a publikuje, a s veľkou radosťou prednáša. Umenie cíti i ctí. Skutočne miluje, čo robí. Je členom Európskej akadémie vied a umení (EAVU – EASA).

Jún 2013

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic