Jaroslava Trstenská - Svet v cestách pohybu

Maliarska cesta, ktorú začala Jaroslava Trstenská, je charakterizovaná abstraktným expresionizmom. Cizeluje charakter a istotu autentického rukopisu. Skúsená dáma, bohatá na poznanie a veľkorysosť, maľuje obrazy s čarom farebne tvarového zážitku, ale i hľadania. Jej nová tvorba je príjemným prekvapením. Páči sa mi ako pracuje s farbou. Analyzuje ju a následne esteticky tvorí jej vždy nové pôsobivé štruktúry. V nich vznikajú prvky archetypov i myšlienky, v ktorých napriek abstraktnému podkladu možno nájsť konkrétny význam. Kríž, stromy, oheň... V pôsobivo spracovanej farebnej ploche umiestni detail, náznak pierka či listu a asociácie automaticky vznikajú. Inokedy sú to pohľady do večnosti, akési okná do iných svetov. Je to akýsi existencionalistický príbeh, ktorý sa odvíja celým autorkiným dielom.

Slávnostná vernisáž za prítomnosti autorky sa uskutoční v utorok 14.5.2024 v galérii kostola sv. Víta v Rusovciach.

Attachments:
Download this file (trstenska24_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]405 kB

zOBRAZenia

Sú husto originálne. Vždy ma prekvapia. A vždy inak. Umelecké diela vytvorené s vlastnou ambíciou vyjadriť sa. Sú temer nezávislé na iných vplyvoch. Ich pôvodnosť im dáva charakter dnešného vo svete vysoko ceneného a vyhľadávaného výtvarného prejavu. Toto umenie dostalo názov Brut Art, a pre mňa v spleti otázok o dnešnej umeleckej kvalite, práve práca s týmto umením osviežuje. Možno sa raz budem venovať iba tomuto výtvarnému prejavu. Dovoľte pozvať vás na ich vernisáž, ktorej vyvrcholením bude aukcia vybraných prác.

Centrum sociálnych služieb, a iste aj ďalšie centrá, dosahuje veľké úspechy, vďaka vedeniu a pedagógom. Pekné diela predstavia v pondelok 6.5.2024 o 18.00 v Kafe Scherz na bratislavských Palisádach.

Attachments:
Download this file (zobrazenia24_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]182 kB

Volám sa Eva Mikletičová

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany v spolupráci so sopločnosťou Artem, Vás a Vašich priateľov pozývajú do piešťanských galerijných priestorov Starej lekárne a Móla na Kolonádovom moste na slávnostnú vernisáž, ktorá sa za prítomnosti autorky sa uskutoční v stredu 17.4.2024 o 17:00 hod. vo výstavnej sieni Stará lekáreň, Winterova 26, Piešťany.

Attachments:
Download this file (mikleticova24_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]152 kB

Lucie Hanyková - Maľovať život, ktorý nepoznám

Slávnostná vernisáž sa uskutoční v utorok 16.4.2024 o 18:00 hod. v galérii Justiho siene Primaciálneho paláca v Bratislave.

Attachments:
Download this file (hanykova24_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]851 kB

Iveta Ježeková - Obrazy radosti

Vernisáž výstavy sa uskutoční za osobnej účasti autorky v utorok 9.4.2024 o 18:00 hod. v galérii kostola sv. Víta, Balkánska 1131, Rusovce.

Je to práve rýchlosť žitia, prirýchly vývoj, ktorý mení naše hodnotové pohľady na umenie v celej jeho pestrosti. To, čo bolo v umení neumelecké, tvorí dnes štandard. A pod výrazom experiment sa skrýva umelecký výraz, ktorý môže byť už o chvíľu prebitý iným, alebo úplne zabudnutý. Je však umenie, ktoré zaujme dlhšie. Pretože prináša usmev, tú neuveriteľnú ľahkosť bytia, ktorá nám uniká. Radosť z obrazu, hudby, či filmu veľmi potrebujeme. Najmä keď vzniká tvorivo, čím má predpoklady reprezentovať umeleckú hodnotu.

Attachments:
Download this file (jezekova24_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]101 kB
Read more: Iveta Ježeková - Obrazy radosti

Page 1 of 115