Jazyk

Medzinárodný rok planéty Zem

Spoločnosť Artem si Vám dovoľuje oznámiť, že s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky organizuje v mesiacoch júl, august, september 2008 tretie tvorivé výtvarné, literárne a hudobné sympózium.

Medzinárodná únia geologických vied (IUGS) v súčinnosti s divíziou vied o Zemi Unesco iniciovali na rok 2008 organizovanie "International Year of Planet Earth" (IYPE). "Medzinárodný rok planéty Zem". Organizácie, ktoré akciu pripravujú predstavujú okolo štvrť milióna geovedcov zo 117 krajín sveta. Až 60 krajín sa doposiaľ prihlásilo k tejto iniciatíve, čo reprezentuje asi 76% obyvateľstva našej planéty. K takýmto závažným témam vždy vravelo svojou rečou aj umenie. Permanentne sa venuje životnému prostrediu a jeho budúcnosti. Aj slovenská kultúra bude súčasťou tohto celosvetového projektu. Našim zámerom je umeleckou výpoveďou podporiť všetky snahy o zachovanie našej planéty a života na nej. Novovzniknutými originálmi výtvarného umenia, literatúry a hudby vytvoriť novú výpoveď o dnešku. Naznačiť nevypovedanú budúcnosť.

Ing. Gabriela Mozová, Artem o.z.

Sympózia sa zúčastnia odbornou komisiou vybraní výtvarní, literárni a hudobní umelci. Nové diela budú vznikať vo vašich vlastných tvorivých priestoroch, či ateliéroch každého umelca. Váš záujem nám prosím zašlite s predbežným konceptom tvorivého zámeru do 11. júla 2008. Obratom Vám pošleme vyrozumenie. Zber vytvorených prác sa uskutoční v dňoch 25. – 30. septembra 2008, poštou, alebo osobne v čase od 9.00 – 15.00 hodiny, na adrese Artem o.z., Cesta na Červený most 10, 811 04 Bratislava. Informácie: tel./fax: 02/54789416, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Novovytvorené diela budú predstavené na slávnostnej vernisáži pravdepodobne v októbri 2008 v reprezentačných výstavných priestoroch a potom budú reinštalované vo výstavných miestnostiach a galériách na Slovensku a vo vybraných štátov Európy. Výnimočné umelecké diela a výkony môžu byť finančne podporené a ocenené „Cenou sympózia Artem“ a talianskou „Cenou la Tavolozza“.

 

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic