Jedno z mnohých náhodných, ale zaujímavých stretnutí

VICTORIA MELLIFERA JAROŠOVÁ • ALENA KOLESÁROVÁ LIČKOVÁ • MONIKA KULHAVÁ • KATARÍNA VIDROVÁ • SUREN MESROPYAN

Je iba niekoľko výstav, ktoré neriešia koncepciu a ťažko pochopiteľné zámery autorov, ale chcú ukázať divákovi autenticky vytvorené hodnoty jedinca, v rôznorodom a pritom zaujímavom prostredí iných výtvarných diel. A táto výstava je jednou z nich. Zaujme ľudí naprieč ich pestrým hodnotovým spektrom a vytvorí nové zážitky. Každá z vystavujúcich umelkýň a umelec sú na našej umeleckej scéne známi. Ich spoločná výstava nemá určené súvislosti. Preto je taká príťažlivá a vskutku jedinečná.

www.kafelampy.sk

Attachments:
Download this file (lampy23_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]132 kB

Martin Činovský - LXX

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 3.3.2023 o 18:00 v Dome umenia Piešťany.

Attachments:
Download this file (cinovsky23_kat.jpg)Katalóg[Catalogue]493 kB
Download this file (cinovsky23_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]759 kB

Ľubica Weiss - Myšlienky a pocity

Vernisáž výstavy sa uskutočnı́ za osobnej ú časti autorky v piatok 10.02.2023 o 18:00 hod. v galérii kostola sv. Vı́ta v Rusovciach. Autorka predstavı́ svoju knihu "Transmisné obrazy".

Attachments:
Download this file (weiss03_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]501 kB
Download this file (weiss03_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]1063 kB

Jaroslava Trstenská - Všetky vône krásy

Hneď začiatkom marca - 1.3.2023 sa uskutoční vernisáž výstavy Jaroslavy Trstenskej v priestoroch Justiho siene Primaciálneho paláca v Bratislave.

Attachments:
Download this file (trstenska03_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]588 kB
Download this file (trstenska23_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]861 kB

Mária Hrabinská - Farebnosť života

Vernisáž výstavy sa uskutoční za osobnej účasti autorky v utorok 14.2.2023 o 18:00 hod. v prestížnej galérii Justiho siene Primacionálneho paláca v Bratislave.

Attachments:
Download this file (hrabinska03_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]1493 kB
Download this file (hrabinska23_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]548 kB

Page 2 of 85