Jazyk

Listy - Andrea Pistl-Andrášová

Umelecký obraz je najpôvodnejšia forma maliarskeho umenia, ktorá trvá a bude i naďalej informovať ľudí, že umenie je večné. Namaľovať obraz je náročné pre každého. Začína sa z ničoho. Pred vami biele plátno a na stolíku farby. Avšak namaľovať obraz, ktorý prináša tvorivé posolstvo, vyžaduje okrem zvládnutia techník maľby i talent. Vďaka nemu dokáže umelec maľovať tak, aby ho divák vedel prijať.

Nemám rád ľudí, ktorí čakajú, až im niekto upraví cestu. Veľkosť umenia je v objavoch. V chcení. V schopnosti otvoriť sa večnosti a nekonečnu a vedieť spracovať, vyjadriť to, čo našim zmyslom a poznaniu chýba. Malú – veľkú pravdu o existencii.

Umelecký obraz je jedným z najkrajších posolstiev ľudskej civilizácie. Vzniká ním to, čo pred tým nikdy nebolo. Originál. A v ňom ukrytý estetický, impresívny či naratívny príbeh o tom, čo potrebujeme. Krásu, lásku, poznanie, upozornenie, dobro, pohľad na zlo. Umenie akoby chránilo to dobré vo svete, ktoré od jeho vzniku bolo v menšine. Umenie má preto prinášať. Darovať človeku kúsok seba. Dobré umenie nemôže klamať, iba hrať sa. Tvorba je proces, ktorý nepoznáme, ale cítime. Obraz je hudba, kniha, pieseň. Je to súčasť života, bez ktorej sa nedá žiť.

Niektorí z nás majú tú úžasnú schopnosť tvoriť. A my ostatní z tej tvorby dokážeme vybrať zrnká, ktoré jediné nám, iba nám dokážu dať inšpiráciu, elán a myšlienky, dobré i zlé. Umenie je jednoducho fenomén, ktorý je súčasťou vývoja a predpokladom civilizácie. Kultúra tvorí hodnoty života. Preto tak usilovne hľadáme hodnoty kultúry.

Obdivujem umelcov, ktorí vedia rozvíjať to vývojaschopné, čo bolo. Cesty zdanlivého objavovania nie sú o umení, ale o dekoratívnej povrchnosti, ktorá končí použitím ďalšieho náteru. A nebude chýbať. Už dlhší čas sledujem výtvarnú umelkyňu, ktorá vo svojom ateliéri tvaruje umelecké kroky smerom k jedinečnosti. Andrea Pistl-Andrášová si vďaka trpezlivosti, hľadaniu a najmä talentu, ktorý dokáže vniesť do posolstva obrazu, vytvorila meno, ktoré predpokladá to, čo nazývame životom obrazu.

Na začiatku mala nespútanú silu a potrebu vyjadriť svoje vnútro adekvátnym umeleckým výrazom. Najbližšia jej bola maľba. A v nej začala štúdiom výrazových prvkov expresionizmu, kubizmu i fauvizmu. To najkrajšie, čo v umení začiatku XX. storočia vzniklo. Čo sa v tomto umení ďalej rozvíja a rastie. Nadviazať na hodnoty je jasný krok. Ale dať obrazovej ploche svojskosť a rukopis, ktorý ju charakterizuje, to patrí medzi náročnejšie prejavy. Andrea postupom rokov dokázala i to. Jej tvorivá cesta je cestou k úspechu. Figurálna tvorba, ukrytá v pohybe, výraze či krátkej impresii dáva jej umeniu neopakovateľný pôvab. Nadchne sa klaunom, cigánskym tancom či stretnutím milencov, aby v ďalších obrazoch porozprávala o roztržke či hľadaní seba. Sociálny nepokoj spojený s úctou a láskou k bytiu. Obrazy maliarky Andrey Pistl-Andrášovej milujú život a svet v ňom. Tak ako ich umelkyňa. Preto ich majú ľudia radi. Neustále hľadanie, nové nápady a poznanie sú platformou vzniku všetkých obrazových kolekcií. Prestupuje sa v nich navzájom figurálna maľba s abstraktnou. Prvky moderných umeleckých smerov dvadsiateho storočia a autentický vlastný tvorivý princíp. Z nich vzniká umenie na slovenskej umeleckej scéne ojedinelé. Tvorba fascinujúca expresívnou farbou, prvkami surrealistickej imaginácie, tvarovými kubistickými experimentmi.

Jej dielo je už dnes rozsiahle a divácky zaujímavé. Preto jej tvorbu vyhľadáva stále viac záujemcov o umenie. Narodila sa v Košiciach. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na bratislavskej Univerzite Komenského učila výtvarnú výchovu a venovala sa maľbe ako terapii. V súčasnosti sa aktívne venuje voľnej maliarskej tvorbe. Jej výstavy premieňajú každodenné významy do nových hodnôt. Diela autorky sú vo viacerých súkromných zbierkach. V roku 2009 obdržala cenu medzinárodnej odbornej kritiky na talianskom výtvarnom festivale so zahraničnou účasťou. Žije a tvorí v Bratislave.

Ľuboslav Moza, február 2015
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_03_2015.pdf

 

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika