Záboj Bohuslav Kuľhavý - Postmoderna inak

Opäť treba hovoriť o postmodernizme, opäť "iným spôsobom".

Asi 7 rokov po uvedení postmodernizmu v Benátkach A. B. 01ivom W. Welsch uvádza svoju knihu konštatovaním, že je načase prehovoriť o postmoderne iným spôsobom. Hovorí, že sa, citujem: "Vnucuje rozlíšiť postmodernizmus na bezbrehý a presný postmodernizmus. Treba eliminovať neblahé pôsobenie bezbrehého a vytvárať priestor presnému postmodernizmu, ktorý vyznáva skutočnú pluralitu.., je stúpencom presných pravidiel, snaží sa postaviť dobe a jej výzvam".

Čítať ďalej: Záboj Bohuslav Kuľhavý - Postmoderna inak

Geniálny Amadeo - DSS prof. K. Matulaya

Aktívne a odborne sa zúčastňujeme charitatívnych, nadačných projektov, s cieľom podporiť a pomôcť tam, kde treba.

Geniálny Amadeo. Taký mal názov Gala večer vernisáže putovnej výstavy obrazov z tvorby klientov Domova sociálnych služieb prof. K. Matulaya, ktorý sa konal 29.6.2010 (utorok) o 18.00 h. v Bratislave – Vajnoroch a bol spojený s neopakovateľnou aukciou vybratých výtvarných diel klientov tohto domova. Mnohé diela boli vo výraze a sile zobrazenia hodné profesionálneho umenia.

Vystavené výtvarné práce sú namaľované s neopakovateľným pôvabom, s dôrazom na vybraté podstatné i nepodstatné časti, s osobitým vzťahom k farbe a námetu. Nadačnú dražbu viedol výtvarný teoretik Dr. Ľuboslav Moza. Bola úspešná a nesporne integrujúca.

Štefan Gajdoš - Prečo pozorujeme a objavujeme asteroidy

Dávame do pozornosti prednášku v rámci cyklu "Praktická astronómia populárne" RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. - Prečo pozorujeme a objavujeme asteroidy.

28.3.2010 (nedeľa) o 16:00 v Múzeu Ľ. Štúra, Štúrova 84, Modra.

Attachments:
Download this file (asteroidy10_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]223 kB

Výstava Františka Ringa Čecha predĺžená

Osobnosť zostane osobnosťou a legenda legendou. Lebo je za nimi život a tvorba. Hodnota, o ktorej väčšina iba hovorí.

Preto si Vám dovoľujeme oznámiť, že v Bratislave ojedinelá výstava Františka Ringa Čecha, ktorá sa koná v komornej galérii BCPB (viď priloženú pozvánku) je predovšetkým pre veľký záujem verejnosti predĺžená do 29. mája 2009. Veľmi nás to teší. Aj autora. Stále viac ľudí chce vlastniť jeho obrazy.

Šťastná žena mužovi zdanlivo všetko rozumie a trochu ho aj miluje. Šťastný muž miluje ženu viac ako svoj život a vôbec ho nezaujíma či jej aj rozumie. Aj o tom sú Ringove obrazy.

Alexej Vojtášek - Filozof života

Kultúra určovala a formovala vývoj ľudskej civilizácie od jej vzniku. Lebo umenie vedelo naznačiť budúcnosť. Bez neho by ľudstvo nebolo tým, čím je. Jeho rozvoj vždy súvisel s celkovým rozvojom spoločnosti.

XXI. storočie je dobou dynamiky. Neuveriteľne rýchleho vývoja v každej spoločenskej oblasti. Milióny kusov potrebného spotrebného tovaru síce získavajú na kvalite, ale strácajú originalitu, národnú či ľudskú osobitosť. Lákavý, unifikovaný, monotónny život s vysokoprofesionálnymi výrobkami bez autorského rukopisu vie oživiť predovšetkým kultúra.

Čítať ďalej: Alexej Vojtášek - Filozof života

Strana 15 z 16