Jazyk

zOBRAZenia

Sú husto originálne. Vždy ma prekvapia. A vždy inak. Umelecké diela vytvorené s vlastnou ambíciou vyjadriť sa. Sú temer nezávislé na iných vplyvoch. Ich pôvodnosť im dáva charakter dnešného vo svete vysoko ceneného a vyhľadávaného výtvarného prejavu. Toto umenie dostalo názov Brut Art, a pre mňa v spleti otázok o dnešnej umeleckej kvalite, práve práca s týmto umením osviežuje. Možno sa raz budem venovať iba tomuto výtvarnému prejavu. Dovoľte pozvať vás na ich vernisáž, ktorej vyvrcholením bude aukcia vybraných prác.

Centrum sociálnych služieb, a iste aj ďalšie centrá, dosahuje veľké úspechy, vďaka vedeniu a pedagógom. Pekné diela predstavia v pondelok 6.5.2024 o 18.00 v Kafe Scherz na bratislavských Palisádach.

Attachments:
Download this file (zobrazenia24_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]182 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika