Jazyk

Jaroslava Trstenská - Svet v cestách pohybu

Maliarska cesta, ktorú začala Jaroslava Trstenská, je charakterizovaná abstraktným expresionizmom. Cizeluje charakter a istotu autentického rukopisu. Skúsená dáma, bohatá na poznanie a veľkorysosť, maľuje obrazy s čarom farebne tvarového zážitku, ale i hľadania. Jej nová tvorba je príjemným prekvapením. Páči sa mi ako pracuje s farbou. Analyzuje ju a následne esteticky tvorí jej vždy nové pôsobivé štruktúry. V nich vznikajú prvky archetypov i myšlienky, v ktorých napriek abstraktnému podkladu možno nájsť konkrétny význam. Kríž, stromy, oheň... V pôsobivo spracovanej farebnej ploche umiestni detail, náznak pierka či listu a asociácie automaticky vznikajú. Inokedy sú to pohľady do večnosti, akési okná do iných svetov. Je to akýsi existencionalistický príbeh, ktorý sa odvíja celým autorkiným dielom.

Slávnostná vernisáž za prítomnosti autorky sa uskutoční v utorok 14.5.2024 v galérii kostola sv. Víta v Rusovciach.

Attachments:
Download this file (trstenska24_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]405 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika