Jazyk

Alojz Drahoš - Moderna

V stredu 10.7.2024 o 18:00 vás pozývame do neďalekého Zohoru, na reprezentačnú, iba niekoľkodňovú výstavu jubilujúceho výtvarníka. Do priestorov klasického kultúrneho domu, v ktorom tróni rozmerný obraz zohorského rodáka Albína Brunovského. A vedľa neho reliéf dnešného oslávenca.

Ten tvorivý zázraķ, ktorý nazývame sochou, alebo plastikou, sa vo výnimočnej kvalite a rozsahu už mnohé desaťročia rodí v zohorskom ateliéri výraznej umeleckej osobnosti, Alojza Drahoša. Umelca, ktorý kreuje v bohatstve materiálov (kameň, kov, drevo, sklo...) vlastné predstavy o zmysluplnom živote. Od komornej sochy, cez reliéfy až k monumentom. Výnimočný, aj v zahraničí úspešný slovenský tvorca plakety a medaily. Obľúbený vysokoškolský pedagóg. Znalý organizátor výtvarného života. Jednoducho kamarát Lojzko Drahoš. Tolerantný, skúsený a úspešný človek, ktorý postupne, teda natrvalo vstupuje do vedomia svetovej verejnosti.

Attachments:
Download this file (drahos24_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]662 kB
Download this file (drahos24_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]112 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika