Jazyk

Anticipation of our future - III. part

The Artem Company and the Prominens Company invite you to the third continuation of the exhibition Anticipation of our future, which will be available from 22nd December 2010 in the Private BCPB Gallery at Vysoká street 17 and in the gallery of the Slovak Radio, Mýtna 1, Bratislava.

Curator of the exhibition: PhDr. Ľuboslav Moza

The exhibition will last until 15th January 2011

Realized with financial support of the Ministry of Culture of Slovak Republic.

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic