Jazyk

Ján Suchý - Dobrý pocit

„Maľba Jána Suchého je veľkým prekvapením. Predstavuje vnímavého, citlivého človeka, ktorý si po návrate z večnosti skutočne váži a ctí každý okamih.“

Dňa 20. marca 2014 (štvrtok) o 18.00 hod. uvedieme v priestoroch Komornej galérie BCPB, Vysoká ulica č.17, Bratislava už šesťdesiatu piatu výstavu, za osobnej účasti vystavujúceho autora.

Fotografie z vernisáže:

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic