Slavo Brezina - Woman (O najväčších krásach ženy)

Vernisáž je spojená so slávnostným uvedením novej knihy japonskej poézie Kvety srdca.

Daniela Pavlova, Albena Šteniovska - Ďalej ako pohľad z okna

Slávnostná vernisáž výstavy fotografií a módna prehliadka v komisárskej koncepcii PhDr. Ľuboslava Mozu. Fotografie: Daniela Pavlova. Modely predvedenej kolekcie: Albena Šteniovska. Pod záštitou a za osobnej účasti: Květy Fialovej. Programom bude sprevádzať: Gabriela Pirošková.

Fotografie z vernisáže:

Read more: Daniela Pavlova, Albena Šteniovska - Ďalej ako pohľad z okna

Kolektívna výstava - Skutočné, príjemné letné stretnutie

Zúčastnení umelci: L. Snopková, J. Ondzík, P. Nagy, M. Lukáč, S. Kiča. K. Kolníková.

Programom sprevádza: Gabriela Pirošková.

Fotografie z vernisáže:

Read more: Kolektívna výstava - Skutočné, príjemné letné stretnutie

Rudolf Cigánik - Ako vzniká najväčšia rytá známka sveta

Súčasťou vernisáže je predstavenie najväčšej rytej známky sveta.

Fotografie z vernisáže:

Read more: Rudolf Cigánik - Ako vzniká najväčšia rytá známka sveta

Page 81 of 90