Martin Pala, Ondrej Zimka 4. - Zlatá rybka, Vínna Muška

Martin Pala, Ondrej Zimka 4. - Zlatá rybka, Vínna muška

Výtvarná krása etikety: Budiš Andy Warhol

Menej známa výtvarná krása etikety: Budiš Andy Warhol.

Vernisáž spojená so slávnostným uvedením novej známky: Emisia "Cirkus" - Emil Bačík: Klaun s trúbkou

Ignác Bizmayer - Pocta umelcovi

Ignác Bizmayer - Pocta umelcovi

Fotografie z vernisáže:

Read more: Ignác Bizmayer - Pocta umelcovi

Peter Kalman - Obrazy

Vernisáž je pojená so slávnostným uvedením novej poštovej známky: Karol Ondreička - Veľkonočná známka a knihy: Walt Whitman - Ukážkové dni. Kultúrny program: Jana Kirschner.

Fotografie z vernisáže:

Read more: Peter Kalman - Obrazy

Page 82 of 86