Jazyk

Umenie sa stretáva s umením

Na prelome apríla/mája prebehlo v troch etapách spoločné stretnutie dvoch umelkýň - Sivie Petrovej a Victorie Jarošovej - s klientmi Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Stretnutie sprostredkovalo združenie Artem a PhDr. Ľuboslav Moza, dlhoročný podporovateľ klientov s mentálnym znevýhodnením v umeleckej tvorbe.

Vzájomné umelecké prieniky, spočiatku nesmelé verbálne oťukávania, opatrné ohmatávania priestoru a následné výtvarné konfrontácie - nie však v negatívnej konotácii, ale v zmysle obojstranného predstavenia svojej tvorivosti. Dotyky, spojenia, obrazy, zobrazenia... Bubliny iných svetov, ktoré sa prelínajú alebo do seba len tak ťuknú.

Obrazy od ozajstných umelkýň pretvorené našimi umelcami - klientmi. Umenie sa stretlo s umením. Umenie nastoľuje otázky. Ako sa dívame na svet, čo si z neho berieme, čo mu odovzdávame, ako ho vlastne chápeme? Išlo o moment stretnutia podporený umeleckým zážitkom. Každý človek má svoj unikátny pohľad na svet a práve tu sa viaceré pohľady prelínali.

Pri príprave stretnutí sme vychádzali z predpokladu vzájomného obohatenia, interakcie a spoločného zážitku. Všetko v priestore plnom farieb, kníh a hudby v ateliéri CSSpKM. Myslíme, že sa to podarilo uskutočniť a naplniť. Ako tému sme zvolili interpretácie obrazov, ktorých autorkami boli práve dve dámy, výtvarníčky, naše hostky. Klienti nášho zariadenia tak mali možnosť vyskúšať si tvorbu v priamom kontakte s autormi obrazov. Pri tvorbe sa porozprávali, vzájomne sa trochu spoznali, dámy mohli okúsiť ich spontánnosť a nestrojenosť.

Dve ženy, umelkyne sa podujali na stretnutie s našimi klientmi, aby sa vzájomne, jemnocitne (prirodzene, citlivosť je u žien silnejšou stránkou) oboznámili s tvorbou v našom ateliéri, nahliadli do jeho vnútra, nazreli na spôsob našej práce a priniesli na ochutnávku niečo zo svojho umeleckého sveta. Obe výtvarníčky predstavili niečo zo svojej tvorby, naši umelci sa pokúsili čosi z toho zachytiť na papier. Skúsili pretransformovať ich obrazy cez svoj vnem, cez prizmu svojho sveta. A tým sa mohli aspoň trochu nadýchnuť iného umeleckého vzduchu. Teda, bol to vlastne vzduch s malým "v", alebo závan tvorivého ducha s veľkým "D"?

Obom dámam patrí za odvahu prekročiť prah vlastného komfortu veľká vďaka. Naši klienti boli veľmi potešení, vždy majú zážitok zo stretnutia s novými ľuďmi.

Michal Kralovič, máj 2023

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic