Jazyk

Listy - Silvia Petrová

Ten talent, ktorý sa ukrýva vo výnimočných tvorcoch, a prezentujú ho cez umelecké diela, či projekty nebude nikdy možné prehliadnuť. On tvorí a napĺňa život národov, naznačuje jeho budúcnosť. Za týmito všeobecne formulovanými vetami sa skrýva hĺbka ľudskej duše. Bytie mimoriadneho jedinca, ktoré pre ľudí prináša, a zároveň vkladá do doby v ktorej vzniká identitu a stopy pre budúcnosť. Jednoducho, bez talentu je umelecká tvorba remeslom.

Stretávania s tvorbou Silvii Bely Petrovej boli vždy zaujímavé. Provokáciou, sériou lineárnych, koloristických i tematických kontrastov, ojedinelosťou. Od ostatnej výstavy dynamicky rozvíja kreativitu v dielach tak zaujímavých a príťažlivých, aby ju predstavila verejnosti nie ako sériu obrazov, ale ako šperky radosti, príťažlivosti a hodnoty.

Silvia je satelitom v súčasnom umení. Prináša jej to obdiv a záujem o jej umenie. Ako nedávno na úspešnej výstave v libanonskom Bejrúte. Sledujem jej vnímanie sveta v mnohých rozhovoroch, porovnávam výtvarné postupy a teším sa z každého jej úspechu. Pretože jej tvorba je v súčasnom umení inou, bohatou na objavy. Talentovaná umelkyňa už desaťročia vstupuje do umeleckého života originálnou maľbou, ktorá sa opiera o figuratívne základy. Obsahový rozmer obrazov je široký, aj vďaka neustálej snahe objavovať. Symbolika, údernosť, ale i pôsobivé emocionálne prvky sú len niektoré z charakteristík autorkinej tvorby. Silvia Petrová maľuje s veľkým zanietením život, ktorému dodáva autentickosť svojim rukopisom.

Tvorivý život každého dobrého umelca je osobitým príbehom, často plným napätia i zaujímavých vzťahov. Mal by však končiť úspechom. Predovšetkým vďaka talentu, ktorý postupne vystúpi na povrch, aby dal remeselnej praxi umeleckú hodnotu.

Životným príbehom umelkyne Silvii Petrovej je obohacovať výtvarný prejav o nové výrazové prostriedky, hrať sa s nimi, so symbolmi i surreálnymi nápadmi. Obdivovať svet okolo nás, všímať si maličkosti, ctiť človeka, jeho pohyb v časopriestore dneška. Silvia je umelkyňou mimoriadne vnímavou. Vie, že prázdne, šokujúce témy nie sú umením, a prázdny priestor vždy rýchlo zaplnia povrchní artisti.

Silvia je osobitým tvorcom. Každému obrazu dáva kúsok zo svojho života. Aj preto v jej tvorbe nevíťazí hraný smútok, ani umelá krása, netlmočí krátkodobé výkriky jedinca do prázdna. Ona hľadá hodnotu príbehov a možnosti ich vyjadrenia. Tvorí imanentné úvahy, ktorých úlohou je dať divákovi iný pohľad na život a jeho existenciu. Vizuálne a jasne. Vážim si u tejto umelkyne dlhoročnú tvorivú snahu i cestu a jej následné úspechy na nej. Prezeral som jej obrazy v útulnom ateliéry a videl som v nich myšlienky, ktoré obohatia a prežijú. V Silvii vidím veľký tvorivý potenciál. V mesiacoch november, december 2022 ho prezentuje na samostatnej výstav v prestížnej galérii Bratislavského hradu. A s veľkým úspechom.

Jej umenie je humánne, zmysluplné i zmyselné, ale predovšetkým iné. Jej reč je zrozumiteľná aj cez závoj hádaniek. Pretože každé slovo, každý obraz má veľa významov. A to autorka dobre vie. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

 

PhDr. Ľuboslav Moza, február 2023

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_1_2_2023.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic