Jazyk

Listy - Katarína Zemková

Umenie tvorí každý jeden z nás. Dávame mu obsah i formu, ktoré modelujú jeho výraz, emócie, hodnoty. A práve pri hľadaní kvality umeleckého diela v súčasnosti sledujeme ťažko uchopiteľnú rôznorodosť hodnotiacich prístupov. Totiž tie históriou tvorené kritéria sa dnes  zdanlivo rozpadajú, strácajú. Pravdou však je, že stále možno na nich stavať, ale potrebujú prehodnotiť výrazové, či hodnotiace pojmy a aktualizovať ich pre dnešok.

Výtvarné umenie je i zostane špecifickým umeleckým druhom, ktorého úlohou je zaujať predovšetkým vizuálne. A môže byť s nami v každom interiéry. Dodať nám energiu, poznanie, nápad. Upozorniť na problém, neistotu, či bolesť. S odstupom času sa naše hodnotové úsudky formujú do pomerne dobrých záverov. Keď umenie začíname cítiť.

Katarína Zemková je dnes citlivou umelkyňou, poslom radosti s obrazmi pôsobivej pridanej hodnoty. Pretože si všíma ľudí, pozoruje svet, aby vycítila, čo človek od umenia i života očakáva. Uvedomuje si, že ľudské túžby sa napriek tisícročiam ich existencie, stále pozerajú k tomu netajomnému, uloženému v niekoľkých slovách, s ktorými aj dnešok tak veľmi šetrí. Mier, radosť, zdravie, úsmev, šťastie, láska. Aj preto Katka tieto pojmy maľuje. Bravúrne, nápadito, stále inak.

To, čo u tejto umelkyne obdivujem je kultivované, nápadité impresionistické čaro v obrazoch. Koloristický zázrak na obrazovej ploche si divák pretvára na kvetinový sad, túžbu po lietaní, cestu, lemujúcu farbami, nádej i budúcnosť. Keď si uvedomíte, že hľadíte na umelecké dielo, pochopíte, čo tvorí pridanú hodnotu. Je ňou jedinečnosť umenia, ktoré nielen vidíte, ale tvorivo vnímate. A abstrakcia v tvorbe autorky naznačuje i všemožné príbehy pre každého jedinca.

Na ceste k remeselnej profesionálnosti i k originalite hrá veľkú úlohu talent. Vďaka nemu sa dokáže umelkyňa vyhrať s farbami od ľúbivej, až po experimentálne šokujúcu. Vznikajú tak nové konštrukcie, ktoré sú prínosom. V kompozícii objavuje nové a rôzne možnosti kontrastu. Hoci aj v plnej a prázdnej ploche. Vo viazanosti na vertikálu, či diagonálu. Cez množstvo ďalších výrazových prostriedkov, ku ktorým umelkyňa prichádza vďaka dlhoročnému zaujatiu prácou, ktorej výsledok sa nazýva tvorba.

Katka kreatívne experimentuje aj v minimalistických kompozíciách, či s figurálnymi prvkami. Veľmi sa mi páči s akou profesionalitou znakovo maľuje pochody oviec, pochody ľudských nôh cez pomyselnú čiaru nášho bytia. Často používam možno už banálnu vetu, že umenie je zázrak. Katka Zemková v nej dokazuje, že v tomto, veľmi rozšírenom maliarskom poli sa nielen dá, ale i bude dať objavovať.

Umelkyňa vnáša do svojich obrazov originalitu a radosť. V autentických farebných kompozíciách nachádza stále nové koloristické výrazy. Potvrdzuje, že vklad jedinca, tvorcu do obrazu mu dokáže dať život. Skutočne emóciu, ktorá v Katkiných dielach zostáva trvalá.

Katarína Zemková absolvovala v roku 2001 štúdium výtvarnej výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Do tvorivého života sa aktívne zapojila účasťou na mnohých výstavách doma i v zahraničí, vedie výtvarné workshopy pre deti. Dostala viaceré ocenenia. Jej obrazy sú v umeleckých zbierkach našich i zahraničných zberateľov. Žije a tvorí v Senci.

 

PhDr. Ľuboslav Moza, február 2022

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_03_2022.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic