Jazyk

Listy - Igor Piačka

Každý dobrý umelec žije umením, tvorí s cieľom vyjadriť, či vypovedať všetko to, čo slovami nedokáže. Tvorba je vždy jedinečnosťou, spravidla neopakovateľnou a preto vzácnou. Sú však umelci, pre ktorých je umenie viac ako poslaním. Hodnoty ich práce sa stávajú akousi vizitkou doby pre budúce generácie. A nie je ich veľa. Patrí medzi nich Igor Piačka, mimoriadny umelecký zjav súčasnej tvorivej scény Slovenska. S originálnym prejavom, charakteristickým rukopisom a jednoznačnými tvorivými úspechmi.

Máloktorý jeho súčasník tak kvalitne ovláda maliarske remeslo. Umenie kresliť. Igor objavuje nové a iné obrazové príbehy života ľudí. Tie, ukryté v slovenských ľudových rozprávkach, v runách svetovej histórie. Obdivujem jeho nadrozmerné obrazy, kde skvostne, kompozične strhujúco maľuje figurálne príbehy. Autorove obrazy sú harmonickým prepájaním surrealizmu, expresie, impresie, reality a farebnej abstrakcie. Imaginácia je v každom z nich. Fascinuje istotou a eleganciou kresby, hraním farieb, kontrastom a ďalšími výtvarnými výrazovými prvkami. Krása aktu, s dôrazom na každú časť nádhery ženského tela, ma v jeho podaní nielen estetickú hodnotu. Umelec maľuje eleganciu bytia, vzťahy, pohyb a farebné princípy v zobrazení muža a ženy. Podarilo sa mu vytvoriť na našej umeleckej scéne obraz toho súčasného umenia, ktorý je moderný a vnímavý, diela, ktoré patrí iba jemu a ľuďom, ktorí ich milujú. A preto nazývame jeho umenie fenoménom.

Dlho sledujem jeho tvorbu koloristickej abstrakcie a telesnej elegancie. Schopnosť, predstaviť kontrast reality a ničoty. Pri vstupe do ich deja spoznávame hĺbku autorovho umeleckého prednesu. Nekonečno nápadov a hodnotu myšlienok. Možno povedať, že tvorí jeden z nových umeleckých smerov dneška, akýsi abstraktný realizmus. Alebo naopak. Hľadám a spoznávam rozpätie jeho tvorby a posolstvo. Nedá sa rozumovo dopátrať. Možno ho precítiť. A tak poznať. Ako pri každom veľkom umeleckom počine, ktorý tvorí cestu vpred.

Igor Piačka sa narodil 8. októbra 1962 v Třebíči. Absolvoval jedno z najlepších školení v ateliéri voľnej grafiky a knižnej tvorby prof. A. Brunovského. Toto štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ukončil v roku 1989. Predchádzajúce dva roky študoval na Kráľovskej akadémii krásnych umení v Bruseli. Niekoľko rokov prednášal a následne sa dal na vlastnú dráhu umelca v slobodnom povolaní.

 

Pripravil a úspešne realizoval desiatky samostatných výstav. Zúčastnil sa množstva kolektívnych výstav. Nielen doma ale i v zahraničí. Jeho maliarska, známková a grafická tvorba, ako aj knižné ilustrácie boli ocenené desiatkami cien. Spomeniem aspoň tie najznámejšie. V roku 1990 Cena Martina Benku, v roku 1997 I. cena za maľbu na 12. bienále miniatúr, Toronto, Kanada, ďalej Mimoriadna cena, Trienále v Kanagawe, Japonsko (2001), Cena za majstrovské dielo na Bienále grafiky, Peking, Čína (2003), a v roku 2007 Cena Ľudovíta Fullu za knižnú ilustráciu, Cena za najlepší výtvarný návrh poštovej známky roka, Muránska planina (2010) a mnohé ocenenia Ministerstva kultúry a ďalších organizácií. Jeho diela sa nachádzajú v štátnych i súkromných zbierkových fondoch u nás i v zahraničí. Žije a tvorí v Pezinku.

PhDr. Ľuboslav Moza, apríl 2021

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_04_2021.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic