Listy - Pohľad na súčasné umenie

Pojem súčasné umenie je fenoménom, s ktorým sa stretávame každú chvíľu, a nielen v oblasti výtvarného prejavu. Je plný otázok, nejasností a víťazí oproti histórii povrchnosťou a plytkosťou, neumením. Vyhráva v ňom dekorácia. Dostáva význam chladničky alebo valčeka na stenu, ktoré sa po rokoch vymenia. Preto sa nekladie dôraz na jeho trvácnosť, na zmysluplnosť. Nekladie sa dôraz na kvalitu, lebo tá sa pre to moderné umenia dneška, prekresľujúce paradajky či meandrový ornament, nežiada.

Read more: Listy - Pohľad na súčasné umenie

Listy - Viktor Frešo

Kto nepracuje, nech robí umenie

Mínus. Všetko, čo dnes v súčasnom umení vidíme, je provokácia. Myšlienka so sémantickým výrazom. Nedokonalá výpoveď o dokonalosti života. Strácajúca sa kritika v snahách po novom a sebaurčovacom vlastnení vlastného Ja. Dnešné umenie prešľapuje na mieste alebo stojí. Obklopujú ho snahy po renesancii, po maniere byť dokonalým, po všetkom tom, čo poznáme, ale čo nám už nestačí. Dnešok je blato a špina. Vulgárnosť a krv. Prvoplánová dekorácia bez znalosti techník a umeleckého majstrovstva. Dnešnému výtvarníkovi postačí nápad bez hĺbky, materiál bez tvorby a priestor, z ktorého spraví nečistý chodník.

Read more: Listy - Viktor Frešo

Tibor Huszár bol majstrom stretnutí

Sú rôzne druhy stretnutí. Iba niektoré majú dlhodobý význam a tie najkrajšie sú nekonečné. Tibor Huszár bol majstrom stretaní. S eleganciou a prostotou jemu vlastnou realizoval stretnutia po celom svete. Najčastejšie v Prahe, Paríži, Brazílii, Mexiku a USA. Stretnutia preňho boli elixírom, stimulom i objavmi. V každom človeku spoznával osobnosť, ktorú dokázal zachytiť v momente jedinečnom. Skutočne neviem, kde vzniká ten fenomén spoznania okamžiku keď má vzniknúť umelecké dielo. Moment zachytiť niečo vtedy, keď to má byť zobrazené. Tibor Huszár to so svojím charakteristickým fotoaparátom vedel. Tak čisto, ako jeden z niekoľkých na tomto svete. Aj preto bol hviezdou, ktorá nezhasína.

Read more: Tibor Huszár bol majstrom stretnutí

Kolomanov úsmev

Neviem či má byť vždy úsmev za hlúposťou, či drzosťou.

Na jednej z nedávnych výstav na dekanáte, ktoré pravidelne realizuje katedra výtvarnej výchov PdF UK bol vystavený aj sochársky portrét od študentky Archlebovej. O niekoľko dní mal jej Koloman Sokol natreté zuby a oči. Pripomína mi to natieranie tankov na ružovo. Hranie sa s popularitou. Urobiť niečo, lebo je to in.

Read more: Kolomanov úsmev

d’Ordody - Homo labilis

V rámci bratislavského týždňa dizajnu (17. - 22. september) dávame do pozornosti výstavu keramického dizajnu Judity & Márie Ordódyových v budove YMCA.

www.bratislavadesignweek.sk

Attachments:
Download this file (ordody13_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]151 kB

Nová scéna - Mata Hari

In front of a sold out audience of the Nová scéna theatre, on Saturday, 14th September 2013, a premiere of a much notified musical Mata Hari I took place.

Sisa Sklovská, a holder of the "Identification Code of Slovakia" award, executed an excellent performance. 'Top' is the most beautiful word in art. A special person is lucky enough to reach several 'tops' throughout her lifetime. That is the case of Sisa Sklovská. A singer with an incredible voice register. Voice that is well educated and certain. Steady vocal presence. In this project, she also introduced her acting and dancing skills. All three components of her artistic performance were composed into the main character, exaggerated by a unique expression and soft, impacting performance. Thanks to the way she portrayed this character, the musical shows strong potential.

Read more: Nová scéna - Mata Hari

Page 8 of 15