Jazyk

Zoltán Enzoe Nagy - Solitaire

"Life is too short for me to blend in with crowd." The words of the famous Temujin, called Genghis Khan, to his beloved wife.

Let us announce that on 28th January 2010 (Thursday) at 18.00. in areas of the BCPB Private Gallery, Vysoká street 17, Bratislava, already the 35th exhibition of pictures will take place.

Attachments:
Download this file (enzoe10_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]188 kB
Download this file (enzoe10_pri.pdf)Príhovor[Speech]27 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic