Jazyk

Pravoslav Kotík - Výber z tvorby

Pravoslav Kotík (1889 - 1970)

Výber z tvorby jedného z najvýznamnejších predstaviteľov českej maľby.

Vydavateľstvo Petrus predstaví počas vernisáže knihu "Christo Kovačevski: Vo svete obrazov", ktorú uvedie čestný hosť profesor Jozej Jankovič.
Príhovor k výstave i ku knihe prednesie estetik, PhDr. Peter Michalovič.
V kultúrnom programe vystúpi Adriena Bartošová a Martin Breznický.

Attachments:
Download this file (kotik08_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]113 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic