Jazyk

Deňel - Snaha bola

Pozývame Vás na projekt Snaha bola, 4. júna 2011 od 16.00 hodiny do Rotundy pod Bratislavským Slavínom.

Attached, you can find an invitation for a one-day project of young people with unbeatable ambitions. There was an effort is a complicated exhibition of a randomly formed group DEŇEL. The exhibition of works by almost three tens of promising artists will be connected with music and drama events. Visitors can voluntarily take part in realization of the idea by giving their own colorful message on a moumental canvas for further generations. Participants of the "Effort" will be given a high appreciation - Order of Annam Walking Stick with instructions for further raising.

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic