František Ringo Čech - Ringo Ever Rembrandt Never

František Ringo Čech a jeho hostia Božidara Turzonovová, Štefan Luby, Milan Markovič, Ľuboslav Moza, Peci Uherčík na autorskej výstave obrazov v komornej galérii BCPB v Bratislave dňa 26. marca 2009 (štvrtok) o 18.00 hodine.

Vernisáž spojená s rozprávacou šou: ľudia v humore, vede a umení, humor vo vede a umení, veda v umení a kultúra života.

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (ringo09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]343 kB
Read more: František Ringo Čech - Ringo Ever Rembrandt Never

Ľubica Malovecká - Pocity dávajú slobodu

Srdečne Vás pozývame na slávnostnú vernisáž výstavy obrazov Ľubice Maloveckej.

Komisár výstavy: PhDr. Ľuboslav Moza.

18. marca 2009 (streda) o 17.00 hod. v Galérii Na schodoch Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, Hodžova ul. č. 1, Nitra.

Attachments:
Download this file (malovecka09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]172 kB

Miloš Prekop & Jaroslav Uhel - Post Usus

Galerie Chodovská Tvrz Artem Gallery & Spoločnosť Prominens si Vás dovolují pozvat na výstavu obrazů. Slavnostní vernisáž se koná 3. března 2009 v 17 hodin.

Výstavu zahájí PhDr. Ľuboslav Moza. Hudební vystoupení: Vibes Fantasy - Radek Krampl a Petr Dvorský.

Attachments:
Download this file (prekopuhel09_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]1115 kB
Download this file (prekopuhel09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]118 kB

Miroslav Knap - Čaro z rozprávkového údolia

Dovoľujeme si vám oznámiť, že historik umenia PhDr. Ľuboslav Moza predstaví na dvadsiatej ôsmej výstave dňa 19. februára 2009 (štvrtok) o 17. 00 hod. v priestoroch komornej galérie BCPB, Vysoká ulica č. 17, Bratislava, vybrané diela grafiky a kresby Miroslava Knapa.

„Rozprávkové údolie, v ktorom žijeme. Nikto ho však nepozná. Iba umelec. Vďaka sile talentu a citu.“

Spoločnosť Artem spolu so Slovenskou akadémiou vied predstavia novú knihu vydavateľstva Veda. Mgr. Dušan Magdolen PhD. a kol.: "Hmota - Život - inteligencia. Vznik". Dobrodružná cesta za hlbším poznaním reality od vzniku vesmíru až po súčasnosť. Od hmoty smerom k inteligencii. O knihe porozpráva jej autor. www.orient.sav.sk.

Výstavou bude sprevádzať Adriana Horecká. V kultúrnom programe zaspieva Monika Stanislavová s klavírnym sprievodom Igora Bázlika.

Galéria BCPB je otvorená denne od 10.00 do 17.00 hodiny (okrem soboty a nedele). Výstava potrvá do 23. marca 2009.

Attachments:
Download this file (knap09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]349 kB

Marián Komáček - Cesty filozofa

Dovoľujeme si Vás pozvať na vernisáž výstavy maľby a grafiky.

5. február 2009 (štvrtok) o 18.00 h., Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave.

Spoločnosť Artem začína touto vernisážou nový, v Európe ojedinelý projekt. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied budeme na vybraných vernisážach výstav predstavovať osobnosti slovenskej vedy. Ich pozoruhodné, svetom prijaté objavy a vynálezy. Ojedinelosť fenoménov kultúry a vedy má základy v identifikačnom kóde každého, i nášho, národa. Je súčasťou nielen snáh, ale najmä unikátnych výsledkov v stále sa zrýchľujúcom rozvoji svetovej civilizácie.

Attachments:
Download this file (komacek09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]93 kB

Marián Komáček - Filozof

16. decembra 2008 o 17:00 hod. v Galérii Na schodoch Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, Hodžova ul. č. 1, Nitra.

Attachments:
Download this file (komacek08_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]549 kB

Page 66 of 90